Werkwijze

Elke persoon is uniek en geen enkele probleemsituatie is dezelfde. Daarom probeer ik mijn aanbod zo goed mogelijk te laten aansluiten bij jouw specifieke situatie en hulpvraag.

De therapeutische stromingen  waarmee ik binnen mijn gesprekken werk, zijn de cognitieve gedragstherapie, relatie- en gezinstherapie en oplossingsgerichte therapie         

Eerste  contact

Het eerste contact zal meestal telefonisch of via e-mail gebeuren. Als je telefonisch contact opneemt, kan je jouw naam en nummer inspreken en bel ik je zo spoedig mogelijk terug. Je kan ook mailen of het contactformulier invullen.

Eerste afspraak

Het eerste gesprek is vooral een kennismakend en oriënterend gesprek.

Ik luister naar jouw verhaal en we proberen samen jouw hulpvraag zo duidelijk mogelijk in kaart te brengen. Er wordt voldoende tijd voorzien om een zo concreet mogelijk beeld te krijgen van de klachten, de manieren waarop je hiermee omgaat en de wijze waarop je leven hierdoor wordt beïnvloed.

Ook wordt er afgetoetst of mijn werkwijze en aanbod aansluit bij jouw vragen en verwachtingen.

Als we na deze eerste kennismaking samen op weg kunnen gaan, maken we verder afspraken over het verloop van de begeleiding of therapie. De opbouw  van een therapeutische vertrouwensrelatie is heel belangrijk.

Alle gesprekken verlopen in een vertrouwelijke sfeer zoals omschreven door de deontologische code van de BFP.

Wanneer ik niet de best passende hulp kan bieden, zoeken we naar een passende doorverwijzing.